Schlagwort-Archive: Lakshmikanth

Neu aufgenommene Kinder 2015

Dieses Jahr haben wir 25 Kinder neu aufgenommen, das sind Kavya S., Jenipher, Sagar M., Spandana, Vinayak A., Amrutha, Varshini, Dilip, Varuna, Kushali, Dinakar Nayak G. N., Soundarya, Sudeep, Chidamber, Rashmi, Monisha H. V., Shivaswami, Lakshmikanth, Anusha, Suchitra S., Samrutha, Fathimatha Zohra, Fathimath Shahana, Kumaran, Shakuntala und Chinchana.