Schlagwort-Archive: Meghana

Kinderzuwachs!

Dieses Jahr haben wir 29 Kinder neu aufgenommen, das sind Bhavana, Meghana, Mohankumari, Aishwarya, Deeksha, Sowndharya (Sonu), Chaluvarayaswami, Tejaswini, Akshatha, Hari Priya, Bhoomika, Manaj, Kumar, Azam, Mohamadh Yaseem, Yaswanth V., Manisha, Mamya, Chiranjeevi, Mahendhra B., Ameer, Prajwal, Aman, Javeriya, Keerthana, Ganashree, Kishan, Yashwanth und Priya.

no images were found

Familienzuwachs!

Bis jetzt hatten wir im neuen Jahr einen Familienzuwachs beim „1×1 für Indien“ von 15 Kindern:

Farheen Taj, Pavithra G. S., Praveen, Jenipher, Surendran, Dimple, Anvitha, Meghana, Monika, Anu G. S., Soumya G. S., Sumithra D., Manoj S., Anusha, Padmavathi.