Schlagwort-Archive: Mohamadh Yaseem

Kinderzuwachs!

Dieses Jahr haben wir 29 Kinder neu aufgenommen, das sind Bhavana, Meghana, Mohankumari, Aishwarya, Deeksha, Sowndharya (Sonu), Chaluvarayaswami, Tejaswini, Akshatha, Hari Priya, Bhoomika, Manaj, Kumar, Azam, Mohamadh Yaseem, Yaswanth V., Manisha, Mamya, Chiranjeevi, Mahendhra B., Ameer, Prajwal, Aman, Javeriya, Keerthana, Ganashree, Kishan, Yashwanth und Priya.

no images were found