Schlagwort-Archive: Yashwanth

Kinderzuwachs!

Dieses Jahr haben wir 29 Kinder neu aufgenommen, das sind Bhavana, Meghana, Mohankumari, Aishwarya, Deeksha, Sowndharya (Sonu), Chaluvarayaswami, Tejaswini, Akshatha, Hari Priya, Bhoomika, Manaj, Kumar, Azam, Mohamadh Yaseem, Yaswanth V., Manisha, Mamya, Chiranjeevi, Mahendhra B., Ameer, Prajwal, Aman, Javeriya, Keerthana, Ganashree, Kishan, Yashwanth und Priya.

Neu aufgenommene Kinder 2016

Dieses Jahr haben wir 24 Kinder neu aufgenommen, das sind Mohammed Gowse, Gowtham R., Gayathri, Hemavathi, Bhanumathi, Rashmi, Spoorthi, Rohith, Manjunath, Yashwanth, Chiranjeevi, Manjushree, Akash, Hemaraja S., Chandan, Bavani, Sonika, Gagan, Manoju, Spandana, Lakshmi G.K., Shashank A., Shivakumar S. und Vishvas.